тел.: 0893 057 001
ЗК 16 Декември
Земеделска кооперация в село Гарван, общ. Ситово