тел.: 0893 057 001
ЗК 16 Декември
Земеделска кооперация в село Гарван, общ. Ситово

Производство на земеделски култури

 

     Земеделска кооперация 16 Декември село Гарван, община Ситово произвежда и реализира следните продукти:

  • пшеница
  • слънчоглед
  • рапица
  • царевица
  • тютюн

     Всеки от сортовете на съответната култура, е подбран съобразно спецификата на региона, така че да се постигнат максимални добиви и качество на продукцията.