ЗК 16 Декември
Земеделска кооперация в село Гарван, общ. Ситово

Обяви

  • ЗК16 ДЕКЕМВРИ

    -
    З.К. 16 Декември с. Гарван обл. Силистра продава семена пшеница второ размножение. Софру- х-р 79 влага 11.2 абсолютна маса 41.9 Кълняемост 97% / Авеню- х-р 68 влага 11.2 абсолютна маса 40.9 Кълняемост 97% / Анапурна- х-р 65 влага 11.2 абсолютна маса 38.3
Пшеница
Слънчоглед
Царевица
Картофи