ЗК 16 Декември
Земеделска кооперация в село Гарван, общ. Ситово

Производство на земеделски култури

Земеделска кооперация 16 Декември село Гарван, община Ситово произвежда и реализира следните продукти:

  • пшеница;
  • слънчоглед;
  • рапица;
  • царевица;
  • картофи;
  • тютюн.

Всеки от сортовете на съответната култура, е подбран съобразно спецификата на региона, така че да се постигнат максимални добиви и качество на продукцията.

 

Пшеница
Слънчоглед
Царевица
Картофи